W Stomatologii Molaris stosujemy nowoczesne programy cyfrowe do wykonywania zdjęć zębów techniką radiografii cyfrowej (obraz uzyskuje się nie na kliszy rentgenowskiej lecz na monitorze komputera), przy 9- krotnie mniejszej dawce promieniowania niż w przypadku konwencjonalnego zdjęcia RTG.

Oprogramowanie cyfrowe podłączone do pantomogramu i pozostałych urządzeń radiologicznych jest dokładniejsze i pozwala na uwidocznienie na ekranie monitora większej liczby szczegółów. Obraz jest uzyskiwany natychmiastowo i może być przetwarzany, zależnie od potrzeb (powiększany, pomniejszany, obracany, kontrastowany).
Zapis zdjęcia jest w formie cyfrowej co ułatwia archiwizację, jest możliwość nagrania zdjęcia na pamięć przenośną, CD lub przesłania zdjęć drogą internetową.
W naszej klinice wiemy, że sukces w leczeniu stomatologicznym zależy od doświadczenia i wiedzy lekarza popartej nowoczesną diagnostyką.
Wykonujemy zdjęcia zębowe (RVG RTG zęba), pantomograficzne, zatok szczękowych, stawów skroniowo-żuchwowych.

Zdjęcie pantomograficzne pozwala na jednoczesne uwidocznienie całego uzębienia (zdjęcie wszystkich zębów), kości szczęk oraz struktur sąsiednich na jednym zdjęciu. Pomimo tego, że wykazuje mniejszą dokładność niż zdjęcia pojedynczych zębów, pozwala na całościową ocenę stanu uzębienia, użyteczność w procesie diagnostycznym, planowaniu leczenia i ocenie jego wyników.

Pantomogram jest niezbędny do postawienia właściwej diagnozy. Na jego podstawie możemy przeprowadzić konsultację i przedstawić plan leczenia już na pierwszej wizycie oceniając np. stan zębów, kości, występowanie ognisk zapalnych, zęby zatrzymane (np. ósemki), zatoki szczękowe czy też choroby przyzębia.

Zdjęcia stawów skroniowo – żuchwowych
Badania rentgenowskie stawów skroniowo-żuchwowych są nieocenioną pomocą w diagnostyce schorzeń tych struktur organizmu. Stanowią one badania dodatkowe w chirurgii stomatologicznej, protetyce oraz ortodoncji, gdyż każda z tych dziedzin zajmuje się leczeniem chorób stawów skroniowo-żuchwowych, choć z innej perspektywy. Objawy chorobowe dotyczące stawów są często dyskretne i niejednoznaczne, zaś badanie radiologiczne może dostarczyć wielu informacji odnośnie przyczyny, lokalizacji i postaci nieprawidłowości.