Braki zębowe, nawet pojedyncze, należy uzupełniać możliwie jak najszybciej od momentu utraty zęba. Utrata nawet jednego zęba może prowadzić do niekorzystnych następstw dla całego układu żucia. Może dojść do wędrówki zębów sąsiednich (przechylanie, obracanie się) i „wydłużania się” dążących do kontaktu zębów przeciwstawnych. To wszystko może doprowadzić do utraty kolejnych zębów. Inne powikłania to: zmiany w stawach skroniowo-żuchwowych, objawiające się porannymi bólami mięśni twarzy i głowy w okolicach skroni, jak również zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Odrębnym problemem są niedostatki natury estetycznej: niepełny uśmiech, skrócenie dolnego odcinka twarzy, zapadnięcie się warg czy nasilone tworzenie się zmarszczek w okolicy ust.
Zawsze przed rozpoczęciem każdego leczenia ustalamy z Pacjentem dokładną cenę zabiegu. Dajemy gwarancję jej niezmienności, chyba że pojawi się jakaś modyfikacja planu z inicjatywy Pacjenta. Nasi Pacjenci mają zatem możliwość wcześniejszego dopasowania prac protetycznych do swoich możliwości finansowych bez obaw o dodatkowe koszty.

Licówki

Licówki są to cienkie nakładki na zęby, które przykleja się na przednią powierzchnię zęba. wykonuje się najczęściej z porcelany i cementuje do zewnętrznej powierzchni zęba. Jest to skuteczne rozwiązanie dla osób, których zęby są przebarwione, nierówne czy uszkodzone. Jest to również dobre wyjście dla osób które chcą się pozbyć przerwy pomiędzy zębami (diastemy). Słynny „Hollywood smile” to komplet porcelanowych licówek.

O powodzeniu estetycznym decyduje precyzyjne określenie koloru. Perfekcyjna funkcjonalność i technicznie dobrze wykonana praca nie będzie zadowalająca ani dla stomatologa ani dla pacjenta jeżeli kolor uzupełnienia nie będzie harmonizował z pozostałymi zębami.
Dzięki licówkom można poprawić kształt, wielkość i kolor zębów. Możliwe jest również skorygowanie niewielkich wad zgryzu, polegających na nieznacznym przemieszczeniu, wychyleniu lub rotacji zębów przednich. Dzięki temu można uniknąć konieczności przeprowadzenia leczenia ortodontycznego.
Licówki kompozytowe Są alternatywą dla porcelanowych. Są one jednak mniej wytrzymałe i podatne na przebarwienia, ale znacznie tańsze. Idealne do małych wad w uzębieniu, bo zachowuje więcej naturalnej struktury zęba.

Przeciwskazaniem do stosowania licówek jest nawykowe zgrzytanie zębami, niektóre wady zgryzu, zła higiena jamy ustnej, zęby martwe po leczeniu kanałowym i zęby z dużymi wypełnieniami. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem są korony protetyczne.

Korony protetyczne

Jeżeli ząb ulegnie zniszczeniu w stopniu, który uniemożliwia standardową odbudowę kompozytową, należy wykonać koronę protetyczną. Jest to również uzupełnienie cementowane na stałe, nie wyjmowane z ust.
Korony pełnoceramiczne oraz cyrkonowe są najbardziej estetyczne ze wszystkich koron, a wytrzymałością mechaniczną i trwałością dorównują koronom na podbudowie metalowej. Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu tzw korony cyrkonowe ze względu na materiały, technologię w której są wykonywane i nienaganną estetykę w każdym świetle, są nieco droższe od koron porcelanowych na metalu. Dlatego korony pełnoceramiczne (korona porcelanowa) i cyrkonowe są bezsprzecznie najlepszym rozwiązaniem wśród koron zwłaszcza do odbudowy zębów przednich.

Korony tymczasowe wykonuje się z akrylu lub kompozytu. Ta korona protetyczna zakładana jest tymczasowo, na czas wykonania korony ostatecznej.

Mosty stomatologiczne

Most konwencjonalny to uzupełnienie, które najbardziej kojarzy się z mostem. Posiada przęsło – brakujący ząb i dwa filary – zęby sąsiadujące z przerwą. Mosty stomatologiczne uzupełniają braki 1-3 zębowe.
Most zawieszony jest na własnych zębach filarowych pacjenta i odtwarza brakujące zęby pod względem zarówno estetycznym jak i funkcjonalnym. Najbardziej popularne mosty to porcelana na tlenku cyrkonu lub na metalu. Wskazaniem są braki zębowe pod warunkiem obecności odpowiednio ulokowanych zębów filarowych. Wykonuje się go na 2 wizytach
W przypadku zastosowania mostów konieczne jest jednak oszlifowanie zębów sąsiadujących z luką po utraconym zębie. Dlatego bardziej praktycznym rozwiązaniem są implanty, które nie wymagają oszlifowania zdrowych zębów. Implanty zakotwiczone są w kości szczęki lub żuchwy i na nich, za pomocą tak zwanych łączników, mocowane są pojedyncze korony lub mosty złożone z kilku połączonych ze sobą koron (most na implantach).

Most adhezyjny / Most Maryland

Rozwiązaniem problemu utraty pojedynczych zębów, głównie przednich, może być zastosowanie mostu Maryland. Podstawą budowy tego typu mostu jest rama z włókna szklanego lub metalu a na niej korona. Utworzony w ten sposób sztuczny ząb ze skrzydłami jest mocowany na tylnych ściankach sąsiadujących z ubytkiem zębów. Dzięki oszczędnej preparacji zapobiega się nadwrażliwości zębów filarowych na czynniki zewnętrzne, takie jak kwaśne pH czy zmiany temperatury
Zwiększone ryzyko nietrwałości powoduje, że tego typu rozwiązanie ma charakter tymczasowy i stosujemy je głównie w przypadku oczekiwania na odbudowę protetyczną po wszczepieniu implantów.

WKŁADY KORONOWE

Inlay i onlay to alternatywa dla tradycyjnych wypełnień kompozytowych, po które coraz częściej sięgają nie tylko stomatolodzy, ale również coraz większa grupa Pacjentów. To wkłady koronowe, którymi uzupełniamy rozległe ubytki w zębach bocznych tj. przedtrzonowcach i trzonowcach.
Inlay – wkład koronowy ( ograniczony ścianami zęba)
Onlay – nakład koronowy ( odbudowuje całą powierzchnię żującą zęba).
Zapewniają one bardzo dokładne odtwarzanie tkanek twardych zęba ze szczególnym uwzględnieniem miejsc stycznych oraz głębokich ubytków poddziąsłowych, gdzie zastosowanie klasycznych wypełnień kompozytowych nie daje oczekiwanych rezultatów trwałości, precyzji i estetyki.
Główną zaletą takich uzupełnień jest dokładność odbudowy anatomicznego kształtu korony zęba, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach. Wykazują one dużo większą trwałość niż tradycyjne wypełnienia kompozytowe. Większą estetykę i stabilność koloru – zwłaszcza przy zastosowaniu porcelany jako materiału.
Inlay/onlay wykonywany jest z bloczków ceramicznych, co zapewnia jednorodną strukturę, bardzo wytrzymałą i stabilną, mocowaną w ustach za pomocą odpowiednich klejów, nie zmieniających przezierności i koloru zęba. Wypełnienia ceramiczne są nie do odróżnienia od naturalnych zębów.

Wkład koronowo – korzeniowy

Jeśli ząb jest zniszczony w takim stopniu, że nie rokuje nawet utrzymania korony protetycznej, należy umieścić w korzeniu tak zwany wkład koronowo-korzeniowy (potocznie nazywany sztyftem). Wkład koronowo-korzeniowy ma część korzeniową umocowaną w kanale korzeniowym zęba oraz część koronową, która wystaje w jamie ustnej i ma kształt zęba oszlifowanego pod koronę protetyczną. Materiał, z którego wykonuje się wkład, dobiera się pod kątem przyszłej korony. Może to być stal, złoto, tlenek cyrkonu (pełnoceramiczny) lub włókno szklane.

Oprócz indywidualnych, odlewanych z metalu wkładów koronowo – korzeniowych, idealnie odwzorowujących kształt opracowanego kanału korzeniowego, istnieją też wkłady standardowe. Są gotowymi fabrycznie elementami, wykonanymi z włókna szklanego, stali lub tytanu, które cementowane są w przygotowany w korzeniu otwór za pomocą kalibrowanych wierteł.

Protezy

Licówki, mosty, korony pozwalają na uzupełnienie luk w zębach. Nie sprawdzają się jednak w przypadku dużego lub całkowitego braku uzębienia. Protetyka estetyczna daje jednak wiele możliwości, by zapewnić piękny uśmiech. Do jednych z popularniejszych rozwiązań zalicza się protezy zębowe. Atutem jest cena, a wadą – krótka trwałość. Trzeba wymieniać je średnio raz na pięć lat.
Protezy są wykonane z różnych materiałów. Najczęściej stosuje się protezy akrylowe. To najtańsze rozwiązanie, ale nie jest ono doskonałe. Modele opierają się na błonie śluzowej i mogą wpływać na mniejszą wydolność żucia. Metalowe protezy szkieletowe są dużo bardziej komfortowe w codziennym użytkowaniu. Do ich przytwierdzenia używa się specjalnych podpórek zębowych, które ułatwiają przeżuwanie. Kolejnym rodzajem wypełnienia są protezy nakładkowe (overdenture), które zakłada się na istniejące korzenie lub implanty.

Proteza acetalowa

Jest wykonywana w tych samych sytuacjach co proteza szkieletowa. Zamiast elementów metalowych oraz sztywnego akrylu występuje elastyczne tworzywo – acetal. Klamry na zęby wykonywane są w kolorze dziąsła lub zęba, w zależności od umiejscowienia. Jest to więc proteza bardziej kosmetyczna. Jest również lżejsza od protezy szkieletowej, niełamliwa, niealergiczna.

Proteza natychmiastowa

Jest to uzupełnienie protetyczne, które zostaje wprowadzone do jamy ustnej bezpośrednio po planowanym usunięciu zębów, gdy działa jeszcze znieczulenie.
Tutaj wszystkie czynności laboratorium protetyczne wykonuje przed usunięciem zębów.
Choć zaletą protez tych jest to, że pacjent nigdy nie pozostaje bez zębów, to jednak muszą one być ponownie dopasowane kilka tygodni-miesięcy od rozpoczęcia użytkowania. Jest to spowodowane tym, że wyrostek zębodołowy zmienia swój kształt w trakcie procesu gojenia.
Najczęściej protezy natychmiastowe wykonywane są tymczasowo (proteza tymczasowa)

Szyna relaksacyjna

Szyna relaksacyjna jest to specjalnie zaprojektowana, przezroczysta szyna przeznaczona do zakładania na górne zęby. Redukuje ona napięcie mięśniowe pozwalając tym samym uniknąć bolesności szczęk i stawów, sztywności karku, nadwrażliwości zębów oraz różnych rodzajów bólu głowy. Oprócz zmniejszenia bólu głowy, karku i szczęk, można spodziewać się też poprawy jakości snu oraz większego rozluźnienia mięśni.

Leczenie bruksizmu – wykonanie szyny relaksacyjnej (nakładki na zęby)

Bruksizm to mimowolne zaciskanie lub zgrzytanie zębami, powodujące stopniowe starcie lub rozchwianie zębów, skutkujące uszkodzeniem stawów i przerostem mięśni. Bóle te nasilają się po nocnym wypoczynku.
Ciężkie przypadki bruksizmu, leczy się za pomocą toksyny botulinowej, którą wstrzykuje się do mięśnia żwacza, aby spowodować porażenie i zapobiec kurczeniu się mięśnia i zaciskaniu szczęk.

Implantoprotetyka

W przypadku całkowitego braku zębów zamiast tradycyjnych ruchomych protez całkowitych można zastosować dużo bardziej wygodne dla pacjenta rozwiązanie w postaci struktur osadzanych na implantach. Struktury ruchome pacjent może samodzielnie wyjmować i czyścić jak tradycyjną protezę. Natomiast dużym udogodnieniem jest jej stabilne umocowanie, która nie utrudnia mówienia i pozwala bez przeszkód spożywać ulubione pokarmy. Wszczepienie 6 implantów w kość szczęki lub żuchwy daje możliwość wykonania odbudowy, która nie jest wyjmowana przez pacjenta i może być traktowana jak własne zęby. Uzupełnienia na implantach są zdecydowanie bardziej komfortowe, pozwalają odzyskać pewność siebie i nie stwarzają problemów pacjentom tak jak standardowe protezy ruchome.