Tak, klinika jest w pełni przygotowana do leczenia osób z niepełnosprawnościami