• Imię i nazwisko
• Czy pacjent był już wcześniej w naszej klinice
• Swój numer telefonu